Telefon: 514 841 255 E-mail: biuro@wolne-slowa.pl Zajęcia stacjonarne oraz ONLINE!

Kurs stacjonarny dla uczniów klas siódmych przygotowujący
do egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty to często pierwsza i bardzo ważna próba w życiu młodego człowieka. Wydaje się, że czasu jeszcze sporo, bo to dopiero siódma klasa, ale warto pracować systematycznie już teraz. Zmniejszy to stres związany z przygotowaniem do egzaminu w klasie ósmej.

Proponuję kurs, w czasie którego siódmoklasista nauczy się, jak pracować z arkuszem oraz systematycznie będzie ćwiczył umiejętność czytania ze zrozumieniem, wykonywania zadań językowych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych w różnych egzaminacyjnych formach gatunkowych.

Kurs zaplanowany jest jako dwuletni. W tym czasie zostanie powtórzona i utrwalona podstawa programowa wymagana na egzaminie ósmoklasisty.

Informacje o kursie:

  • Zajęcia będą się odbywały w czteroosobowych grupach.
  • Kurs w klasie siódmej obejmuje 25 zajęć raz w tygodniu po 60 minut według terminarza.

W czasie kursu będą ćwiczone ogólne umiejętności wymagane na egzaminie, między innymi:

  • czytanie ze zrozumieniem;
  • rozpoznawanie rodzajów i gatunków literackich;
  • stosowanie środków stylistycznych;
  • tworzenie wypowiedzi pisemnych w różnych formach gatunkowych;
  • wyrażanie własnej opinii;
  • dbałość o język i znajomość zasad;
  • wybór właściwego utworu literackiego.

Nauczyciele w szkołach realizują podstawę programową według indywidualnych planów, dlatego na zajęciach będziemy pracować zgodnie z przygotowanym przeze mnie schematem, który często nie będzie pokrywał się z tym, co w danym czasie jest na lekcjach języka polskiego w szkole. Obowiązkowe lektury omawiane są w toku nauki w klasie siódmej i ósmej w różnych terminach. W związku z tym na zajęciach będziemy odnosić się do tekstów literackich, w tym również lektur z klas 4-6, jednak utwory obowiązkowe w klasach 7-8 nie będą całościowo powtarzane w czasie kursu dla siódmoklasistów. Mając na uwadze wskazane elementy, kursu nie można traktować jako korepetycji z języka polskiego.

Uwaga! Uczeń systematycznie będzie musiał wykonywać zadania domowe np. napisać odręcznie pracę lub zrobić wskazane ćwiczenia. Wszystkie zadania rzetelnie sprawdzę, ocenię i omówię z uczniem, natomiast rodziców poinformuję o wynikach.