Telefon: 514 841 255 E-mail: biuro@wolne-slowa.pl Zajęcia stacjonarne oraz ONLINE!

Indywidualne zajęcia z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych

Od 2005 roku pracuję z uczniami, dostosowując metody i sposób pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości, cały czas dokonując ewaluacji.

Rzetelnie przygotowuję zajęcia, bazując na materiałach autorskich i różnych wydawnictw, dbając, by lekcje były atrakcyjne i przede wszystkim efektywne. W pracy wykorzystuję zarówno metody tradycyjne, jak i twórcze, by efekty były jak najlepsze dla ucznia. Cierpliwie i ze spokojem tłumaczę, konsekwentnie wymagając pracy na zajęciach. Zależy mi na tym, żeby uczeń niezależnie od potrzeb czuł się komfortowo, nie bał się pytać, był otwarty na wiedzę i zdobywanie umiejętności.

Uważam, że dobre efekty pracy zależą od współpracy nauczyciela, ucznia i rodziców.

Zajęcia indywidualne są dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia. Obejmują zarówno wyrównanie problemów związanych z realizacją przez niego podstawy programowej na lekcjach w szkole, jak również rozwijanie uzdolnień i zainteresowań. Program zajęć może być elastyczny i zależny od bieżących potrzeb lub zaplanowany np. jako indywidualne przygotowanie do konkursu czy egzaminu.

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym lub online.