Telefon: 514 841 255 E-mail: biuro@wolne-slowa.pl Zajęcia stacjonarne oraz ONLINE!

O mnie

Katarzyna Turnau

Nazywam się Katarzyna Turnau. Zaraz po studiach polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2005 roku rozpoczęłam pracę w szkole. Przez 17 lat uczyłam w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie – w Gimnazjum nr 16 oraz XIII Liceum Ogólnokształcącym, a po reformie oświaty również klasach 7. i 8. Szkoły Podstawowej nr 6. Z powodzeniem przygotowywałam uczniów do egzaminów gimnazjalnych, maturalnych oraz ósmoklasisty, a także kuratoryjnego konkursu polonistycznego, Małej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz konkursów literackich i recytatorskich.

W 2010 roku ukończyłam również podyplomowe studia z logopedii i glottodydaktyki na Uniwersytecie Szczecińskim. Prowadziłam zajęcia logopedyczne dla dzieci i młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego. Moją pasją zawodową są przede wszystkim zaburzenia płynności mowy, dlatego w działaniach logopedycznych skupiłam się przede wszystkim na tym aspekcie mówienia. Od 2011 roku prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe dla osób jąkających się – dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Od 2013 roku współpracowałam jako terapeutka jąkania ze Szczecińskim Klubem J, a od 2017 prowadziłam zajęcia dla osób jąkających się w Fundacji Wspierania Mowy i Komunikacji HALO i współtworzyłam projekty terapeutyczno-edukacyjne. Byłam wykładowcą diagnozy i terapii niepłynności mowy dla studentów logopedii studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie prowadzę warsztaty dotyczące jąkania i niepłynności mowy dla logopedów z całej Polski w ramach współpracy z Teczką Logopedy. Uczestniczyłam w szkoleniach i warsztatach dotyczących jąkania prowadzonych przez prof. Katarzynę Węsierską, doktora Mieczysława Chęćka oraz doktora Krzysztofa Szamburskiego. Stale doskonalę metody pracy w ramach samokształcenia, by jak najlepiej pomagać osobom z zaburzeniami płynności mowy.

Indywidualną terapię jąkania prowadzę również w ramach zajęć online, przede wszystkim z młodzieżą i dorosłymi – to doświadczenie z czasów pandemii, które pokazało, że ten sposób terapii może być równie skuteczny.

Z racji wykonywanego zawodu – nauczyciela oraz logopedy – często wspierałam moich uczniów również w pokonywaniu problemów grafomotorycznych. By jeszcze lepiej pomagać w zakresie rozwoju motoryki małej w 2023 roku ukończyłam certyfikowany kurs z zakresu terapii ręki organizowany przez Uniwersytet WSB Merito.