Telefon: 514 841 255 E-mail: biuro@wolne-slowa.pl Zajęcia stacjonarne oraz ONLINE!

Język polski

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
Kurs stacjonarny dla uczniów klas ósmych
Więcej
Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
Kurs online dla uczniów klas ósmych
Więcej
Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
Kurs stacjonarny dla uczniów klas siódmych
Więcej
Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
Kurs online dla uczniów klas siódmych
Więcej
Zajęcia indywidualne dla uczniów
szkoły podstawowej
Więcej
Zajęcia indywidualne dla uczniów
w nauczaniu domowym
Więcej