Telefon: 514 841 255 E-mail: biuro@wolne-slowa.pl Zajęcia stacjonarne oraz ONLINE!

Językowa korekta prac uniwersyteckich

Dokonuję polonistycznej korekty prac licencjackich, magisterskich i doktorskich, która obejmuje: fleksję, składnię, leksykę, ortografię, interpunkcję. Zwracam uwagę na stylistykę tekstu, ale nie ingeruję w nią bez zgody autora. Analizuję również warstwę logiczną tekstu, konsultując wątpliwości z twórcą pracy i w tym zakresie wymagam aktywnej współpracy w formie konsultacji telefonicznej lub online. Nie piszę prac, nie dokonuję modyfikacji treści oraz edycji tekstu.