Telefon: 514 841 255 E-mail: biuro@wolne-slowa.pl Zajęcia stacjonarne oraz ONLINE!

Terapia ręki

Terapia ręki to zajęcia wspomagające rozwój motoryki małej, czyli właściwego i precyzyjnego poruszania ręką – nadgarstkiem i palcami.

Warto zastanowić się nad ćwiczeniami ręki, jeżeli:

 • sposób trzymania różnych przedmiotów, w tym przyborów do pisania czy rysowania, wydaje się niewłaściwy;
 • pisanie wywołuje ból lub różne napięcia w obrębie ręki;
 • pisanie jest wysiłkiem fizycznym;
 • pojawiają się problemy z wykonywaniem różnych czynności manualnych np.: mycie, trzymanie przedmiotów, rysowanie, zapinanie guzików, wiązanie, ubieranie, układanie klocków, puzzli;
 • ruchom ręki brakuje precyzji;
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa jest niezadowalająca;
 • pismo jest niekształtne, nieczytelne;
 • litery są zbyt duże lub zbyt małe;
 • została zdiagnozowana dysgrafia;
 • stosowane jest pismo drukowane;
 • występuje niechęć do pisania, rysowania czy wykonywania innych czynności manualnych.

Zajęcia skierowane są zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Ćwiczenia dostosowane są do wieku oraz indywidualnych potrzeb i możliwości.

W przypadku dzieci zajęcia mają formę ukierunkowanej zabawy z odpowiednimi rekwizytami oraz pomocami w formie układanek, gier zręcznościowych i manualnych.