Telefon: 514 841 255 E-mail: biuro@wolne-slowa.pl Zajęcia stacjonarne oraz ONLINE!

Nauczanie domowe

Od 2005 roku pracuję z uczniami, dostosowując metody i sposób pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości, cały czas dokonując ewaluacji.

Rzetelnie przygotowuję zajęcia, bazując na materiałach autorskich i różnych wydawnictw. Cierpliwie i ze spokojem tłumaczę, konsekwentnie wymagając pracy i aktywności. Zależy mi na tym, żeby uczeń czuł się na zajęciach komfortowo, nie bał się pytać, był otwarty na wiedzę oraz zdobywanie umiejętności.

Zajęcia skierowane są do uczniów objętych nauczaniem domowym i dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Mogą obejmować regularne przygotowanie do egzaminów klasyfikacyjnych czy systematyczne realizowanie podstawy programowej danej klasy według przygotowanego przeze mnie schematu. Oferuję również doraźną pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów z zakresu języka polskiego.

Zajęcia mogą odbywać się w trybie stacjonarnym lub online w dogodnych dla ucznia godzinach.