Telefon: 514 841 255 E-mail: biuro@wolne-slowa.pl Zajęcia stacjonarne oraz ONLINE!

Terapia jąkania

Od 2011 roku pracuję z osobami z niepłynnością mówienia i ich rodzinami.

Dostosowuję metody i sposób pracy, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości osoby jąkającej się. Do jąkania podchodzę holistycznie, zwracając uwagę nie tylko na oddech, powtórzenia, bloki, napięcia, tiki czy współruchy, ale również na aspekt społeczny związany z komunikacją, potrzeby emocjonalne i stan psychiczny. Modyfikuję tempo oraz dynamikę zajęć w zależności od możliwości psycho-fizycznych osoby jąkającej się.

Podczas ćwiczeń skupiam się na tych głoskach, które wywołują najwięcej trudności, indywidualnie układam i dobieram zadania. Jestem cierpliwa, dbam komfort oraz poczucie bezpieczeństwa osoby jąkającej się. Moje pozytywne nastawienie do życia i wewnętrzna harmonia wpływają na przyjazną atmosferę w czasie zajęć.

Oferuję:

  • indywidualne zajęcia terapii jąkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • indywidualne zajęcia dla dzieci z niepłynnością mowy,
  • wsparcie dla rodziców dzieci z niepłynnością mowy,
  • wsparcie dla rodziny osoby jąkającej się,
  • diagnozę jąkania,
  • szkolenia dla placówek oświatowych w zakresie wspierania uczniów jąkających się.

Zajęcia mogą odbywać się w trybie stacjonarnym lub online.