Telefon: 514 841 255 E-mail: biuro@wolne-slowa.pl Zajęcia stacjonarne oraz ONLINE!

Zajęcia logopedyczne

Ćwiczenia logopedyczne mają na celu wspieranie rozwoju mowy. Mogą skupiać się na różnych aspektach np.: wywoływaniu i utrwalaniu poszczególnych głosek lub korekty ułożenia języka, terapii mowy bezdźwięcznej, wzbogacaniu słownictwa, wzmocnieniu siły głosu czy poprawy dykcji.

Pierwsze zajęcia mają charakter diagnostyczny. Na podstawie wyników badania układam indywidualny program terapeutyczny uwzględniający wszystkie aspekty mówienia, które wymagają pracy. Jest on modyfikowany w zależności od postępów, tak, by najefektywniej wykorzystać czas na zajęciach.

Oferuję terapię logopedyczną dla:

  • dzieci,
  • młodzieży,
  • dorosłych.

Terapia logopedyczna dla dzieci

W przypadku dzieci zajęcia mają formę zabawy, która jest indywidualnie dostosowywana do wieku, możliwości i zainteresowań. Rodzice, opiekunowie mogą uczestniczyć w całych zajęciach, zaś zawsze na ostatnich 5-10 minut zapraszam do wspólnych ćwiczeń i prezentowania postępów.

Dziecko otrzymuje skoroszyt z zadaniami, gdyż, jak w przypadku każdej terapii, skuteczność działań zależy od systematycznych ćwiczeń. Zadania do wykonania w domu mają formę dostosowaną do wieku i zainteresowań dziecka, a same ćwiczenia są krótkie, tak, by utrwalać nowe umiejętności, ale nie zniechęcać do pracy.


Terapia logopedyczna dla młodzieży i dorosłych

Ćwiczenia dla młodzieży i dorosłych dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości. Prawidłowego sposobu realizacji głosek można się nauczyć niezależnie od wieku. Może wcześniej nie było potrzeby lub wystarczającej motywacji do tego, żeby pracować nad swoim głosem? Nie jest jednak za późno, żeby podjąć działania, dzięki którym zyska się możliwość rozwoju osobistego czy zawodowego.

Zajęcia mają inną formę niż te dla dzieci, dlatego nie trzeba obawiać się infantylizacji. Materiały dobieram indywidualnie, zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami, a metody pracy są adekwatne do wieku.